Singapore markets closed

Symbols similar to 'novo b'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
NZYM-B.CONovozymes B A/S387.70Basic MaterialsStocksCPH
0Q4U.ILNOVOZYMES A/S NOVOZYMES B ORD S385.72Basic MaterialsStocksIOB