Singapore markets close in 5 hours 17 minutes

Symbols similar to '1169.hk'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
1164.HKCGN MINING0.73EnergyStocksHKG
1199.HKCOSCO SHIP PORT7.11IndustrialsStocksHKG
1109.HKCHINA RES LAND37.55Real EstateStocksHKG
3169.HKVANGUARDCHINA12.00N/AStocksHKG
9169.HKVANGUARDCHINA-U1.55N/AStocksHKG
1119.HKIDREAMSKY3.58Communication ServicesStocksHKG
1196.HKREALORD GROUP11.64IndustrialsStocksHKG
1161.HKWATER OASIS GP1.19Consumer CyclicalStocksHKG
1166.HKSOLARTECH INT'L0.08IndustrialsStocksHKG
1167.HKJACOBIO-B18.96HealthcareStocksHKG
6169.HKYUHUA EDU7.35Consumer DefensiveStocksHKG
1129.HKWATER INDUSTRY0.28UtilitiesStocksHKG
1769.HKSCHOLAR EDU6.39Consumer DefensiveStocksHKG
1369.HK1369.HK0.04Real EstateStocksHKG
1189.HKGBA DYNAMIC0.20Consumer CyclicalStocksHKG
1619.HK1619.HKN/AN/AStocksHKG
1269.HKFIRST CAP GP0.06Consumer CyclicalStocksHKG
1165.HKSFCE0.19TechnologyStocksHKG
1669.HKGIC GROUP0.77Financial ServicesStocksHKG
1179.HKHUAZHU-S427.00Consumer CyclicalStocksHKG
1163.HKADTIGER CORP0.94Communication ServicesStocksHKG
8169.HKECO-TEK HLDGS0.07IndustrialsStocksHKG
1159.HKSTARLIGHT CUL1.50Communication ServicesStocksHKG
1069.HKBOZZA DEVELOP0.01Basic MaterialsStocksHKG
1569.HKMINSHENG EDU1.39Consumer DefensiveStocksHKG