Singapore markets closed

Symbols similar to '1169.hk'

SymbolNameLast priceSector / CategoryTypeExchange
1109.HKCHINA RES LAND27.50Real EstateStocksHKG
1164.HKCGN MINING1.71EnergyStocksHKG
1069.HKBOZZA DEVELOP0.06Basic MaterialsStocksHKG
1199.HKCOSCO SHIP PORT5.33IndustrialsStocksHKG
1119.HKIDREAMSKY2.39Communication ServicesStocksHKG
6169.HKYUHUA EDU0.55Consumer DefensiveStocksHKG
1129.HKWATER INDUSTRY0.12UtilitiesStocksHKG
1167.HKJACOBIO-B3.46HealthcareStocksHKG
0169.HKWANDA HOTEL DEV0.24Real EstateStocksHKG
1196.HKREALORD GROUP5.45IndustrialsStocksHKG
1179.HKHWORLD-S27.65Consumer CyclicalStocksHKG
1769.HKSCHOLAR EDU1.85Consumer DefensiveStocksHKG
8169.HKECO-TEK HLDGS0.03IndustrialsStocksHKG
1163.HKADTIGER CORP0.19Communication ServicesStocksHKG
1161.HKWATER OASIS GP1.42Consumer CyclicalStocksHKG
1165.HKSFCE0.02UtilitiesStocksHKG
1669.HKGIC GROUP0.47Financial ServicesStocksHKG
3169.HKVANGUARDCHINA12.00N/AStocksHKG
1166.HKSOLARTECH INT'L0.03IndustrialsStocksHKG
1189.HKGBA DYNAMIC0.04Consumer CyclicalStocksHKG
1569.HKMINSHENG EDU0.25Consumer DefensiveStocksHKG
1162.HKLUMINA GROUP0.27IndustrialsStocksHKG
1159.HKSTARLIGHT CUL0.27Communication ServicesStocksHKG
1168.HKSINOLINK HOLD0.10Real EstateStocksHKG
1969.HKCHINA CHUNLAI6.13Consumer DefensiveStocksHKG
Show 25 rows