Singapore markets closed

Symbols similar to 'novo b'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
NZYM-B.CONovozymes B A/S359.30Basic MaterialsStocksCPH
0Q4U.ILNOVOZYMES A/S NOVOZYMES B ORD S359.70Basic MaterialsStocksIOB